Kokeiden keskiarvo
1. valikokeen arvosana

2. valikokeen arvosana

3. valikokeen arvosana

4. valikokeen arvosana