Hot potatoes ...     
Deutsch

 

English

 

Suomi

 

Bokstavslekar
 

Varför lärobjekt

Introduktion till lärobjekt

 

Kuvatekstiellipsi: Ich bin  Berliner
                                                                      

                                                                      Varför läsa tyska? Flashanimation