Perfekt 1

Lucktext

Fyll i alla luckor och klicka sedan på "Kontrollera" för att se Ditt resultat. Använd knappen "Ledtråd" för att få hjälp med en bokstav om Du har problem med ett visst svar. Du kan också klicka på knappen "[?]" för att få en ledtråd. Lägg märke till att Du kommer att förlora poäng på att utnyttja tips eller ledtrådar!
jag har fått
ätajag har ätit
hittajag har hittat
gejag har gett
vinnajag har vunnit
läsajag har läst
tajag har tagit
sovajag har sovit
skrivajag har skrivit