Perfekt 2

Lucktext

Fyll i alla luckor och klicka sedan på "Kontrollera" för att se Ditt resultat. Använd knappen "Ledtråd" för att få hjälp med en bokstav om Du har problem med ett visst svar. Du kan också klicka på knappen "[?]" för att få en ledtråd. Lägg märke till att Du kommer att förlora poäng på att utnyttja tips eller ledtrådar!
sejag har sett
sjungajag har sjungit
ståjag har stått
träffajag har träffat
drickajag har druckit
görajag har gjort
glömmajag har glömt
förlorajag har förlorat
förståjag har förstått