3del2moi4meningar

Aukkotehtävä

Täytä kaikki aukot ja paina "Tarkista". "Vihje" ja "Vinkki" -painikkeilla saat tarvittaessa apua, mutta pistemääräsi laskee.
Förutom i djurparken såg man många djur också i naturen och t.o.m. i staden.
.
Vi såg en apflock, en skorpion och naturligtvis många kor i en vanlig park.
.
Stora fladdermöss eller flygande hundar hängde i ett stort träd.
.
På gatan mitt bland den vanliga trafiken vandrade en arbetselefant, som bar hem sin mat med snabeln.
.
Sri Lanka är ett underbart/underligt land. .
Jag kan berätta fast vad om resan. .