5del1moi4meningar

Aukkotehtävä

Täytä kaikki aukot ja paina "Tarkista". "Vihje" ja "Vinkki" -painikkeilla saat tarvittaessa apua, mutta pistemääräsi laskee.
Tankar om Finland
Isbjörnar på gatan
I Sri Lanka kunde Lotta bra diskutera med invånarna.
.
Vuxna och barn kan bra engelska. .
Landet hörde till Storbritannien många år, då var dess namn Ceylon.
.
Det blev självständigt år 1948 och tog namnet Sri Lanka år 1972.
.
Lotta berättade att hon är från Finland
.
Få lankeser visste någonting om Finland eller visste var Finland ligger.
.