Hot Potteja suomeksi

Moi työkirjat

Verbien taivutusharjotuksia

(med lov av Söderströms förlag 19.05.2006)

olla verbi harjoitus 1

olla verbi 2

olla verbi 3

olla 4

olla 5

olla 6

olla 7

preesens päätteet 1

preesens päätteet 2

preesens päätteet 3

preesens päätteet 4

preesens t-tt

preesens k-kk, t-d

preesens -k

preesens rr-rt nn-nt ll-lt

kielteinen preesens 1

kielteinen preesens 2

kielteinen preesens 3

kielteinen preesens 4

preesens-imperferkti A

preesens-imperfekti B

preesens-imperfekti C

preesens-imperfekti D

preesens-imperfekti E

preesens-imperfekti F

preesens-imperfekti t->s

imperfektirymä1

imperfektiryhmä1-4a

imperfektirymä1-4b

imperfektirymä2

imperfektirymä3

imperfektirymä4

täydennä4teemamuoto

 työk.teemaryhmä1,2

työk.teemaryhmä3,4

moi4 työkirja sivu22

moi4 työkirja sivu28

moi4 työkirja sivu29

moi4 työkirja s.30

moi4 työkirja sivu31

moi4 työkirja s.32-33

moi4 työkirja s.34-37

moi4 työkirja sivu37

moi4 työkirja sivu38

moi4 työkirja sivu40

moi4 työkirja sivu41

moi4 työkirja sivu43

moi4 työkirja sivu45

moi4 työkirja s63 73

Kasus

kasus1

kasus2

kasus3

kasusövers.meningar1

Objektet

objektet1

objektet2

objektet3

objektet4

objekt-kasus

adjektivetskomp1

adjektivetskomp2

Moi kirjojen sanastoharjoituksia

( med lov av Söderströms förlag 19.05.2006)

Moi 1

kappale 1

kappale 2 osa 1

kappale2 osa 2

kappale 2

kappale 4

värit

färgerna

kappale 5

numerot 0-10

numerot 11-20

kappale 6

kappale 6 (eri järjestys)

kymmenluvut

kymmenluvut 2

kappale 8 osa 1

kappale 8 osa 2

kappale 8 osa 3

kappale 8 käännös 1

kappale 8 käännös 2

kappale 8 käännös 3

kappale 10 osa 1

kappale 10 osa 2

kappale 10 lauseita

kappale 11 osa 1

kappale 11 osa 2

kappale 12 osa1

kappale 13 osa 1

kappale 13 osa 2

kappale 13 osa 3

kappale 16

Moi 2

kappale 24

kappale 25

kappale 26

kappale 27

kappale 28

kappale 29

Moi 3

kappale 6 del 1

kappale 6 del 2

kappale 7

kappale 8

kappale 9

kappale 10

kappale 16

kappale 17

kappale 18

kappale 19

kappale 20

kappale 22

kappale 23

Moi 4

kappale 1

kappale 1 käännös

kappale 2

kappale2käännös1

kappale2käännös2

kappale3osa 1

kappale3osa2

kappale3käännös1

kappale3käännös2

kappale4osa1

kappale4osa2

kappale5

kappale5käännös1

kappale5käännös2

kappale8osa1

kappale8osa2

kappale9

kappale10osa1

kappale10osa2

kappale11

kappale12

kappale13osa1

kappale13osa2

kappale14osa1

kappale14osa2

kappale16