moi4 arbetsbokens22

Aukkotehtävä

Täytä kaikki aukot ja paina "Tarkista". "Vihje" ja "Vinkki" -painikkeilla saat tarvittaessa apua, mutta pistemääräsi laskee.
1. på ett ögonblick
2. Den ser långsam ut. .
3. mitt i floden
4. på fem meters håll
5. Lotta höll mamma i handen. .
6. en halv timme
7. allt mer
8. Slutet gott, allting gott. .
9. i strandens träd
10. en åtta personers grupp
11. Den försvann i det bruna vattnet. .