Presens imprefekt t->s

Aukkotehtävä

Täytä kaikki aukot ja paina "Tarkista". "Vihje" ja "Vinkki" -painikkeilla saat tarvittaessa apua, mutta pistemääräsi laskee.
Presens impefekt t->s i följande verb (Moi työkirja s.23)

att veta
vet .......................................visste
minä minä
sinä sinä
hän hän
me me
te te
he he

att rita
ritar .........................ritade
minä minä
sinä sinä
hän hän
me me
te te
he he

att flyga
flyger ...............................flög
minä minä
sinä sinä
hän hän
me me
te te
he he

att känna
känner ..............................kände
minä minä
sinä sinä
hän hän
me me
te te
he he

att våga
vågar ..............................vågade
minä minä
sinä sinä
hän hän
me me
te te
he he

att hitta
hittar ................................hittade
minä minä
sinä sinä
hän hän
me me
te te
he he

att skrika, ropa
skriker ....................................skrek
minä minä
sinä sinä
hän hän
me me
te te
he he

att be (om)
ber ........................................... bad
minä minä
sinä sinä
hän hän
me me
te te
he he

att bota , förbättra
botar .......................................botade
minä minä
sinä sinä
hän hän
me me
te te
he he

att vissla
visslar ...................................visslade
minä minä
sinä sinä
hän hän
me me
te te
he he