TWO TENSES A. (Choose simple tense)
Translate into English. Översätt till engelska (OBS! Börja alltid meningen med stor bokstav! Använd punkt och frågetecken!)

Quiz