THREE TENSES A (choose simple tense).
Translate into English. Översätt till engelska. (OBS: Börja alltid meningen med stor bokstav! Använd punkt och frågetecken!)

Quiz