THREE TENSES B (Choose simple tense!).
Translate into English. Översätt till engelska. (OBS: Börja alltid meningen med stor bokstav! Använd punkt och frågetecken!)

Quiz