Suunnistuksen oppimateriaalia peruskoulun opettajille

Tämä sivusto on osa liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielmaa. Se sisältää tietoa suunnistuksen opettamisesta peruskoulun opetustyötä varten sekä käytännön harjoitusmalleja suunnistusoppituntien pitämiseksi.


Sivuston navigointikartta


. . .