Tervetuloa, hyvä opiskelija!

Olen tehnyt tämän sivuston Turun Suomalaisen yhteiskoulun lukio psykologian peruskurssilaisille. Tältä sivustolta löydät sovittuja etätehtäviä, aineistoja ja linkkejä opiskelun tueksi.


Psykologian peruskurssi esittelee useimmille lukiolaisille uuden oppiaineen ja tieteenalan. Kurssin tavoitteissa mainitaan mm.


- tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri

alueilla

- ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa

- tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio, motivaatio ja

kognitiiviset toiminnot sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä

kuvaavien käsitteiden avulla

- ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia

psykologisen tiedon avulla omaa opiskeluaan


Oman opiskelun ja oppimisprosessin kautta pääsee helposti kiinni moniin psykologian osa-alueisiin. Kun pohdit opiskeluintoasi, tutustut niihin motiiveihin, jotka toimintaasi selittävät. Mitä sinä tavoittelet? Kun tarkastelet opiskeluun liittyviä tunteitasi, olivatpa ne sitten onnistumiseen tai lukiokavereihin liittyviä, tutustut tapaasi lähestyä ihmisiä ja maailmaa ylipäätään. Entä ajattelun ajatteleminen? Onko sinun ajateltava jostakin oppiaineesta juuri tällä tavalla, miksei jollakin toisella tavalla? Miten ajattelutapasi liittyvät tunteisiin, motivaatioon ja tavoitteisiin? Tavoitteet ainakin liittyvät johonkin, mikä on ihmisen elämässä yksi tärkeimmistä - unelmiin, haaveisiin. 


Tervetuloa psykologian opintojen pariin!

Olli-Jukka Jokisaari (copyright 2011)