Etä2

Vastaukset tulee olla lähetettynä Wilman viestinä viimeistään 2.03.2011. 


1. Lue kirjasta sivut 136-149. Kerro, mitä on:

a) kokeellinen tutkimus

b) kenttäututkimus

c) tapaustutkimus

d) operationalisointi

e) otos

2. Lue ja perehdy Helsingin sanomien juttuun teinityttöjen väkivallasta. Vastaa oppikirjan ja HS:n jutun perusteella seuraaviin kysymyksiin.

a) Miten jutun perusteella tutkimus on tehty? (populaatio (keitä tutkittiin), mikä on tutkimuksen otos?, mikä taho on tutkimuksen takana?)

b) Mitkä ovat tutkimuksen keskeiset tulokset?

c) Miten toimittaja pyrkii vahvistamaan tutkimuksen tuloksia?

3. Lue ja perehdy Helsingin sanomissa julkaistuun mielipidekirjoitukseen, jossa otetaan kantaa teinityttyöjen väkivallasta tehtyyn juttuun. Vastaa oppikirjan ja lukemasi mielipidekirjoituksen perusteella seuraaviin kysymyksiin.

a) Mihin mielipidekirjoittaja (J. Lähteenmäki) kiinnittää tutkimuskritiikissään erityisesti huomioita?

b) Mikä ongelma tutkimuksen otokseen sisältyy? Miksi otoksen edustavuus on tärkeää tutkimustulosten kannalta?

c) Mitä yhteiskunnallisia ja eettisiä ongelmia liittyy, jos tutkimustulokset perustuvat yleistykseen, joka ei pidäkään paikkaansa?

ETÄ2.1

a) Lue kirjasta kappale kokeellinen tutkimus. Voit vielä katsoa tästä Milgramin kokeen järjestelyn

b) Tutkimussuunnitelma on ennen tutkimusta laadittu suunnitelma siitä, mitä, miten ja milloin tullaan tutkimaan. Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma tässä annettujen ohjeiden mukaan.

Olli-Jukka Jokisaari (copyright 2011)