Opiskelu ja oppiminen (etä5)

Seuraavat tehtävät tulee olla palautettuina 29.8. mennessä Wilmaan.


Perehdy kirjan lukuun Taitava oppiminen JA seuraaviin linkkeihin

- opiskelu ja muisti

- opiskelutyyli

- opiskelutekniikka


Vastaa lukemasi perusteella seuraaviin kysymyksiin

1. Mitä tarkoittaa taitava oppiminen? (Tiivistä määritelmäksi)

2. Milloin pintasuuntautunut oppimistyyli on perusteltu?

3. Mitä syväsuuntautunut oppimistyyli tarkoittaa? Mitkä ovat sen vahvuudet?

4. Miksi oppimisympäristöllä on merkitystä opiskelussa? Millainen olisi hyvä oppimisympäristö lukio-opiskelussa?

5. Miten erilaiset ennakkotiedot opiskelijasta tai opettajasta voivat ohjata oppimista? (Mainitse vähintään 2 esimerkkiä.)

6. Mitä tarkoittaa tehtäväsuuntautunut oppiminen? Entä minää puolustava?


Olli-Jukka Jokisaari (copyright 2011)