Valmennus

Hyvä essee

Hyvä esseevastaus koostuu kolmesta osasta.

1. Johdanto-osassa määritellään tehtävänannossa esiintyvät käsitteet. Tehtävänanto taustoitetaan: mihin tehtävänanto (kysymys) liittyy?

2. Käsittelyosassa käsitellään tehtävänannon mukaisesti annettu aihe. Vertaile, tarkastele, pohdi, arvoi... Tehtävänantoa tulee noudattaa.

3. Lopetusosassa kootaan vastaus yhteen. Voidaan myös avata lyhyesti muita vastaukseen liittyvviä asioita, jotka tehtävänanto kuitenkin rajaa ulkopuolelle.

Kannattaa pyrkiä hyvään yleiskieleen. Jos sinulla on vielä kirjoittamisen kanssa kehittämistä, luota yksinkertaiseen lauserakenteeseen. Älä käytä ranskalaisia viivoja, puhekielilisiä ilmauksia. Jos piirrät kuvion,  selosta kuvio. 

Olli-Jukka Jokisaari (copyright 2011)