OMMELTEKNOLOGIAA

Esimerkki sovellettavaksi opetuksessa.

 

OPPIAINE:
Tehtävän nimi / aihe:
Sopivin luokka-aste:
Tehtävän tekemiseen kuluva aika:

KÄSITYÖ / tekstiilityö
Ompelukoneen käyttö
3.-4. luokka, 5.-7. luokka kertaukseen

2 - 4 h  tai soveltaen

 

TEHTÄVÄN TAVOITE

Tavoitteena on pohtia mihin ompelukonetta tarvitaan. Mitä sellaista etua on ompelukoneessa, että sitä kannattaa käyttää (esim. verrattuna käsin ompeluun). Tavoitteena on ompeleen muodostumisen ymmärtäminen ja siihen vaikuttavat tekijät.

Ops: Ihminen ja teknilogia -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen suhdetta teknologiaan ja auttaa näkemään teknologian merkitys arkielämässämme. Opetuksessa tulee kehittää välineiden,

laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja opettaa niiden käyttöä.

 

 

TEHTÄVÄN SISÄLTÖ

Tehtävä 1.

Oppilaat pohtivat ryhmissä aivoriihityöskentelynä, mihin ompelukonetta voidaan käyttää, mihin sitä tarvitaan. Tulokset kootaan miellekartaksi taululle.

AIVORIIHEN TULOKSET:

 

Tikin muodostus: tavoitteena on, että oppilas oivaltaa itse sauman tai tikkauksen yhdistävän kankaita, tai koristavan materiaalin pintaa. Kaksi lankaa sitoutuu toisiinsa materiaalin läpi.

 

Tehtävä 2.

Oppilas tutkii suoran ompeleen muodostumista valmiista tilkusta, johon on ommeltu suoralla ompeleella

(ylä- ja alalanka eriväriset). Oppilas pujottelee paksulla puuvillalangalla rei’itetylle pahville suoraa ommelta itse.

Kuva suorasta ompeleesta:

  

 

Oppilas tutkii ja muuntelee pahviesimerkin langan kireyksiä. Oppilas siirtyy tutkimaan ompelukoneen ylä- ja alalangan kireyksiä. Miten lanka kulkee? Mikä lankaa kiristää ja miten? Miten langankiristykseen voidaan vaikuttaa?

Lisätehtävä 1: Oppilas virkkaa pahville ketjuommelta. (Ensimmäiset ompelukoneet tekivät ketjuommelta. Jatkossa voidaan miettiä miten ketjuommelta tuottava ompelukone eroaa nykyisin käytössä olevista ompelukoneista.)

Kuva ketjuompeleesta:

   

Lisätehtävä 2: oppilas pujottelee sik-sak-ommelta pahville. 

Kuva sik-sak-ompeleesta:

 

Työvihje 1: Valmiiksi pujoteltuja pahveja voi käyttää kirjanmerkkeinä tai pujottelun voi suorittaa kortin tai paperinipun sidontaan (integrointi toiseen aineeseen).

 

Tehtävä 3.

Oppilas tutkii piston pituutta ommellen suoralla ompeleella eri piston pituuksia, 1 ja 5. Vertaile ompeleita. Mitä eroa niissä on? Mikä vaikuttaa piston pituuden? (Vastaus: syöttäjä.) Miten syöttäjä toimii? Mitä tapahtuu, jos syöttäjä on pois päältä?

Tehtävä 4.

Oppilas tutkii piston leveyden säätöjä ommellen erilevyisiä sik-sak-ompeleita. Mitä tapahtuu, kun piston leveyttä säätää? Mikä aiheuttaa piston leveyden ja miten? (Vastaus: neulatanko liikkuu sivusuuntaan.)

Lisätehtävä 3-7 luokille.

Oppilaalle: Kokeile erilaisia sik-sak-ompeleita tai koristeompeleita. Tutki miten syöttäjän ja neulan liikkeet muodostavat ompeleen. Valitse jokin koristeommel. Muuntele sen piston pituutta ja leveyttä. Tarkkaile myös ylä- ja alalankojen kireyttä (tasapainoa).

Työvihje 2: 3-4 luokkalaisille. Määritä sopivan kokoinen huopapala, joka taittuu reissuvihon kansiksi. Ompeluta kokeiltavia ompeleita huovalle. Valmistuta kokeilusta vihon kannet.

 

Työvihje 3: 5-7 luokkalaisille. Määritä isompi kangaspala ison vihon tai kansion kansiksi. Mieti materiaalit. Laajenna ompelukokeiluja tikkauksista ja koristeompeluista applikaatioihin ja taskujen kiinnittämiseen. Valmistuta laajentuneesta kokeilusta vihon tai kansion kannet.

 

Opettajalle: opettajan tulee tutustua kaikkien luokan koneiden seuraaviin ominaisuuksiin: Ylä- ja alalangan kireyden säätyminen, lankojen oikea pujotus, piston leveyksien ja pituuksien säätyminen sekä paininjalan puristuksen ja syöttäjän pois säätö.

 

Opetuksen tulisi edetä kysellen niin, että oppilas kokeilee ja löytää itse.

 

Luokan ompelukoneiden oleellisimpiin nappuloihin on hyvä merkitä tekstit teippinauhalla.

Linkki, jossa näkyy hyvin ompelukoneen langanmuodostus:

http://home.howstuffworks.com/sewing-machine2.htm

 

Tekijät: Johanna Säilä ja Maritta Virtanen

 

 

Esimerkki on tehty opetussuunnitelman aihekokonaisuuden Ihminen ja teknologia
soveltamiseen käsityön (tekstiilityö) tunneilla.