Vieraskielisen opetuksen arviointi peruskoulun ala-asteella
- kielenoppimisen näkökulma -

Hannes Heinilä
Jouni Paakkinen


6. TUTKIMUKSEN ONGELMAT JA TUTKIMUSASETELMA

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida vieraskielistä opetusta peruskoulun ala-asteella. Tutkimuksen ongelmat ovat seuraavat.

1. Miten vieraskielistä opetusta toteutetaan kieliluokassa?

2. Millainen on oppilaiden englannin kielen suullinen kielitaito?

  • 2.1. Millainen on oppilaiden englannin kielen suullinen kielitaito tutkijoiden arvioimana?
  • 2.2. Millainen on oppilaiden englannin kielen suullinen kielitaito oppilaiden itsearvioimana?
  • 2.3. Millainen on oppilaiden itsearvioinnin yhteys testituloksiin?

3. Miten oppilaat kokevat vieraskielisen opetuksen?

  • 3.1. Miten oppilaat kokevat vieraskielisen opetuksen kokonaisuutena?
  • 3.2. Mitkä ovat oppilaiden asenteet englannin kieltä kohtaan?
  • 3.3. Miten oppilaat kokevat viestinnän englannin kielellä?
  • 3.4. Miten oppilaat kokevat oppimisympäristön ja oppimateriaalin?
  • 3.5. Onko oppilaiden asennoitumisessa vieraskieliseen opetukseen tapahtunut muutoksia?

4. Miten opettaja kokee vieraskielisen opetuksen?


Kuvio 6: Tutkimusasetelma
KUVIO 6. Tutkimusasetelma


Edellinen luku Seuraava luku
Sisältö