Jimi Salo

TIEV20E
Luokanvalvoja: Markus Metsäranta
Turun ammatti-instituutti