Välkommen till bildkonstens hemsida.
Här hittar du information om bildkonstkurserna i Katedralskolan i Åbo och bilder av arbeten som gjorts under kurserna.

Bildkonstkurser