Välkommen till bildkonstundervisningens hemsida.
Här hittar du information om bildkonstkurserna i Katedralskolan i Åbo och bilder av arbeten som våra studerande gjort under kurserna.

Bildkonstkurser