Bilder och kulturer (KO01)


Bilder och kulturer (KO01)

Mål
Kursens mål är att den studerande ska
• undersöka innehåll, fenomen, processer och förfaringssätt inom bildkonsten och annan visuell kultur
• använda uttryckssätt som är typiska för bildkonsten och annan visuell kultur i sina bilder och fatta egna beslut
• iaktta sina egna och andras bildkulturer samt aktuella fenomen inom konst, i medier och annan visuell kultur
• utforska bildkonst och annan visuell kultur ur individens, gruppens och samhällets perspektiv, individuellt och i grupp
• iaktta olika bilder ur verkets, konstnärens och betraktarens perspektiv med hjälp av olika bildtolkningsmetoder
• förstå bildkonstens och den övriga visuella kulturens betydelse i sitt eget liv, i samhället och i en global värld.

Centralt innehåll
• egna bilder som identitetsbyggare, uttryck för kulturell mångfald och förnyare av kulturarvet
• påverkan i egna och andras bilder, inom konst, i medier och andra miljöer
• olika syner på konst och annan visuell kultur
• begrepp, bildtyper och bildsamlingar inom bildkonsten
• visuella, verbala och andra bildtolkningsmetoder
• aktuella fenomen inom konst, medier och annan visuell kultur

Formgivna och byggda miljöer (KO02)

Formgivna och byggda miljöer (KO02)

Mål
Kursens mål är att den studerande ska
• undersöka innehåll, fenomen, processer och förfaringssätt inom bildkonsten och annan visuell kultur
• använda uttryckssätt som är typiska för bildkonsten och annan visuell kultur i sina bilder och fatta egna beslut
• iaktta sina egna och andras bildkulturer samt aktuella fenomen inom konst, i medier och annan visuell kultur
• utforska bildkonst och annan visuell kultur ur individens, gruppens och samhällets perspektiv, individuellt och i grupp
• iaktta olika bilder ur verkets, konstnärens och betraktarens perspektiv med hjälp av olika bildtolkningsmetoder
• förstå bildkonstens och den övriga visuella kulturens betydelse i sitt eget liv, i samhället och i en global värld.

Centralt innehåll
• egna bilder som identitetsbyggare, uttryck för kulturell mångfald och förnyare av kulturarvet
• påverkan i egna och andras bilder, inom konst, i medier och andra miljöer
• olika syner på konst och annan visuell kultur
• begrepp, bildtyper och bildsamlingar inom bildkonsten
• visuella, verbala och andra bildtolkningsmetoder
• aktuella fenomen inom konst, medier och annan visuell kultur