Fördjupade kurser 5-9

Teckning och målning KO05 (gKo6)

MÅL
· utveckling av den visuella uttrycksförmågan och självständig tillämpning av det inlärda
· utveckling av intresset för och kännedom om bildkonst
· utveckling av elevens färdigheter för fortsatta studier

CENTRALT INNEHÅLL
· övningar i teckning och målning med olika medel och material
· strukturell analys av konstverk, kopieringsövningar, mångsidiga och valbara motiv.
· färglära, dekorativ konst
Lärostoff: Blyerts, tusch, kolteckning, akvarell, gouache, akrylfärg samt olika
experimentella tekniker. Fördjupning av bl.a. Perspektiv och modellteckning och målning.

Fotografi KO06 (gKo07)

MÅL
· fördjupning av kunskaperna om fotografi
· utveckling av förmågan att uttrycka sig med fotografiska medel och apparatur
· utveckling av förmågan till självständigt val och förståelse av bilder i massmedia

CENTRALT INNEHÅLL
· fotografins användningsmöjligheter
· Fotografiska uttrycksmedel.
· fotografins historia
· reklambildsanalys.
· praktisk bildframställning, foto, digitalteknik, data o.s.v.
Lärostoff: Bildvinklar, bildstorlek, belysning. Datorteknik, digitalteknink,
mörkrumsteknink. Att kombinera bild och text, bild och ljud.

Film KO07 (gKo8)

MÅL
· fördjupning i kunskaperna om film
· utveckling av den tekniska förmågan i filmframställning (teknisk brytningstid)
utveckling i ett kreativt sätt att använda filmkamera
· utveckling av förmågan till estetisk och produktionsteknisk bedömning av
film och TV program

CENTRALT INNEHÅLL
Filmanalys och filmens historia. Reklamanalys och reklamhistoria. Animationsfilm
Lärostoff : Filmens uttrycksmedel: bildvinklar, bildstorlekar, kamerarörelse, belysning, klippteknik, montage osv. Tid, rum och handling. Budskap på olika nivåer. Olika typer av film: fiktion, undervisningsfilm, dokumentär, animationsfilm o.s.v. Synopsis, scenario, manuskript, foto, klippning, redigering och ljud.

Arkitektur och formgivning (Ko08)

MÅL
· fördjupning av kunskaperna i arkitektur och formgivning
· utveckling av förmågan att se arkitektoniska helheter och materialval i form i större och mindre skala
· utveckling av förmågan att varsebli och vårda de estetiska och för miljön hållbara värdena i vår omgivning
Innehåll
· bygga och bo
· planering och formgivning
· byggnadskonstens och formgivningens historia
· studier av verkligheten och utställningar

.

Samtidskonst Ko 09

Kursens mål är att den studerande ska fördjupa sitt personliga förhållande till bildkonst och annan visuell kultur på ett sätt som är karakteristiskt för samtidskonst. Den studerande ska undersöka kulturella fenomen genom att använda och tillämpa uttrycksformer inom olika konstarter. Under kursen ska den studerande vid sidan av visuella metoder också använda andra sätt att producera kunskap. Den studerande ska fördjupa sig i olika syner på konstens uppgift och undersöka personliga och samhälleliga betydelser inom bildkonsten och annan visuell kultur. Konsten ska användas som underlag för att delta och påverka. De fenomen som undersöks, liksom de redskap, tekniker och uttrycksformer som används, ska väljas tillsammans med de studerande. Under kursen ska den studerande skapa tvärkonstnärliga verk, produktioner och presentationer för olika miljöer.