Emäkset ja niiden kaavat

Yhdistelyharjoitus

Yhdistä emäs ja sen kaava