Hapot ja anionit

Yhdistelyharjoitus

Yhdistä happo ja sen anioimi