Hapot ja niiden kaavat

Yhdistelyharjoitus

Yhdistä happo ja sen kaava