MATEMATIIKKALUOKKA     ED00251_.wmf (5726 bytes)

KASTUN KOULUSSA    

Matematiikkaluokka toimii koulussamme yhtenä perusopetusryhmänä, joka suorittaa neljä matematiikan kurssia jokaisella luokka-asteella normaalin kolmen kurssin sijasta. Yläasteen aikana matematiikkaluokalla luetaan näinollen yhteensä kaksitoista kurssia matematiikkaa.

Koulun normaaliin matematiikan opetussuunnitelmaan kuuluvat kokonaisuudet käydään läpi laajemmin ja perusteellisemmin sekä joidenkin aiheiden kohdalla syvällisemmin. Normaalin opetussuunnitelman lisäksi syvennytään tarkemmin geometriaan, algebraan ja tietotekniikan käyttöön matematiikassa.

Geometriassa käsitellään klassista geometriaa ja geometrista piirtämistä. Algebrassa laajennetaan polynomilaskennan taitoja, ratkaistaan rationaalilausekkeita, läpikäydään täsmällisesti yhtälöiden ja yhtälöparien ratkaisua sekä tutkitaan monimutkaisempien funktioiden kuvaajia. Tietotekniikkaa hyväksikäyttäen harjoitellaan tilastojen tutkimista ja monipuolista esittämistä. Tietokonetta käytetään työvälineenä myös muissa kursseissa.

Suurempi tuntimäärä tarjoaa mahdollisuuden ongelmanratkaisu- ja ryhmätyötaitojen kehittämiseen eri aiheisiin liittyen jokaisessa kurssissa. Matematiikkaluokalla voidaan myös paremmin ottaa huomioon jatko-opintojen vaatimia valmiuksia.

1234

Matematiikan kurssit:

7. luokka 8. luokka 9.luokka
1. Tasogeometria 5. Potenssit ja neliöjuuri 9. Trigonometria
2. Rationaaliluvut ja ongelmanratkaisu 6. Polynomit ja funktiot 10. Algebra
3. Prosenttilaskenta 7. Yhtälöt ja yhtälöparit 11. Tilastot ja todennäköisyys
4. Klassinen geometria 8. Geometria: pinta-ala ja tilavuus 12. Lähtöaskel

jatko-opintoihin

 

Oppilaiden laatimia ongelmanratkaisutehtäviä

7. luokka

8. luokka

9. luokka

 

Linkkejä matematiikkaan liittyviin sivustoihin

Jos sinulla on kysyttävää matematiikan opetuksesta Kastun koulussa tai matematiikkaluokkien toiminnasta Kastussa, ota yhteyttä!

Mika Rantanen ja Matti Mäkivaara

puhelin  02-2629616

                sähköposti: etunimi.sukunimi@tkukoulu.fi