Users.edu.turku.fi ohjeet

PHP

Tähän on koottu tärkempia ohjeita php-koodia sisältävien sivujen toimintaan liittyen.

Tiedostojen oikeudet

Kaikki php-koodi ajetaan käyttäjän omilla oikeuksilla. Jotta tämä toimii, pitää php-tiedostoon olla käyttäjällä itsellään suoritus- ja lukuoikeudet (rx). Muilla käyttäjillä tai ryhmällä EI saa olla kirjoitusoikeutta tiedostoon tai kansioon. Jos nämä ehdot eivät täyty, saat tiedostoa kutsuttaessa virheen "500 internal error".

Koska kaikki muut tavalliset tiedostot luetaan www-palvelimen omalla tunnuksella, pitää kansioihin ja tiedostoihin olla lukuoikeus muilla käyttäjillä.

Suositellut käyttöoikeudet:

PHP:n virheilmoitukset

Oletuksena php:n display_errors on poissa päältä. Virheiden löytämisen helpottamiseksi voit tehdä kansioosi tekstitiedoston .user.ini ja laittaa sinne asetuksen

display_errors=1

Ladattava tiedosto. Varmista, että tiedoston nimi ALKAA pistellä, kun viet tiedoston palvelimeen.

Lista php:n asetuksista sisältää maininnan, mitä asetuksia voi käyttää .user.ini-tiedostossa.