Pessi Jokinen

TIEV19P
Marko Kairinen
turun-ammatti-instituutti