Historian ja yhteiskuntaopin
VERKKOTYÖKALUPAKKI
Esa Sundbäck
 


 


 
Täältä löydät tietoa. Vieritä sivua alaspäin nähdäksesi kaikki linkit. Tarkoituksena on vähentää painolastia eli auttaa sinua historian ja yhteiskuntaopin opinnoissa. Saat hyödyllisiä taitoja sekä kurssikohtaisia oheismateriaaleja. Jotkut linkeistä tarvitsevat PowerPoint-, RealPlayer-, Microsoft Word, Flash tai Acrobat Reader-ohjelman. Käyttäjätunnus ja salasana jaetaan kurssikohtaisesti tai pyydä ne alla mainitulta opettajalta.

Viereinen kuva: Il Gobbo di Rialto (Venetsia) eli entisaikojen (lue: internetiä edeltävän ajan) tiedonvälitystä. Venetsian tasavallan lait ja tuomiot luettiin tämän hahmon päältä aina 1500-luvulta alkaen.
Työkalut ja
apuvälineet

Historian periodisointi (jako aikakausiin)
Miten historia jaetaan periodeihin ja miten lukiokursseissa esiintyvät ilmiöt sijoittuvat aikajanalle.

Reaaliaineiden yhteiset opetusaiheet
Eri reaaliaineiden kursseilla käsitellään samoja asioita, tosin eri näkökulmista. On hyvä huomata, että monia yksittäisiä aiheita ei voi "lokeroida" koskemaan yksinomaan esim. historian kursseja. Pidä tämä mielessä koko lukio-opiskelun aikana. Täältä löydät listan yhteisistä opetusaiheista.

Esa Sundbäck: "Mitä historia on?"


Pisteet muutettuna koearvosanaksi:

0-6 ja  0-9 -pisteet muutettuna 20:n ja 30:n pisteen asteikolle

koearvosana 50:n pisteen kokeessa


Mikä on tutkielma?

  Mikä on essee ja mikä oppimispäiväkirja?
Opastusta esseen  ja oppimispäiväkirjan kirjoittamisessa. Hyvä tietää tavallista koevastausta silmälläpitäen...


Verkkokurssit kuluvana lukuvuotena
Kerrotaan verkko-opiskelusta ja sen luonteesta sekä Turun päivälukiossa tarjottavista historian ja yhteiskuntaopin verkkokursseista.


Mitä on plagiointi? Tietoisku: milloin syyllistytään nettikopioimiseen, ja mikä on oikea tapa käyttää netistä löytyvää tietoa. Esimerkkejä nettiplagioinnista.


Opiskelutekniikka - miten lukea oppikirjan tekstiä? Miten välttää "hauki on kala"-tyyppinen lukeminen läksyjä lukiessa/kokeeseen valmistauduttaessa?
 
Historian
opiskelussa
hyödyntävät
taidot
Kysymystyypit ja niihin vastaaminen
1) Miten vastaan pilapiirroskysymykseen (historia)

Historian kokeissa sekä yo-kokeessa
käytetään erityyppisiä tehtävänantoja. Tämä PowerPoint-esitys auttaa sinua pilapiirrostehtävään vastaamisessa. Kun sivu on avautunut, pääset eteenpäin klikkaamalla hiiren vasenta puolta. Jos tämä ei toimi, käytä hiiren rullaa.
2) Miten vastaan tilasto- tai taulukkotehtävään (historia)
Sama kuin edellä, koskee tilasto-
tai taulukkotehtäviä.

3) Miten vastaan dokumenttitehtävään (historia)
Sama kuin edellä, koskee dokumentti- eli ristiriitatehtäviä.
4) Miten vastaan lakitiedon oikeustapauskysymykseen

Sama kuin edellä, koskee lakitiedon oikeustapauskysymyksiä.


 
  Alkuperäislähteet ja niiden käyttö historian opiskelussa
Lähteet ja niiden käyttö on osa historiantutkimusta ja  myös -opiskelua. Täältä pääset perehtymään alkuperäislähteen käsitteeseen ja siihen, minkälaisten menetelmien avulla historiantutkija tarkastelee lähteitään. Löydät esimerkkejä lähdekritiikin soveltamisesta ja siitä, miten lähdekritiikin periaatteita sovelletaan internetin käytössä.

Miten valmistaudun kokeeseen?
Miten kertaan kurssin tavallista koetta varten? Sisältää vanhoja koekysymyksiä.
 
 
Kurssikohtaiset
materiaalit

 

● Etälukio (Opetushallitus)
Lukion historian kursseihin liittyviä opetusohjelmia verkossa. Sopivaa itseopiskelumateriaalia oppikirjan tueksi. Voit hyödyntää näitä etäkursseja opiskellessasi kursseja lähiopetuksena eli tavallisena luokkahuoneopetuksena. Tarjolla olevat Opetushallituksen etälukion historian ja yhteiskuntaopin kurssit.


Itsenäiset suoritukset (etäopiskelu)
Miten suoritat historian tai yhteiskuntaopin kurssin itsenäisenä suorituksena (etäopiskeluna). Sisältää kurssikohtaiset etäopiskelumateriaalit ja -tehtävät. Huomaa: kaikista kursseista ei ole tarjolla etäopiskelumahdollisuutta.

Verkkokurssit Moodle-alustalla:1) HI5 Suomen historia esihistoriasta autonomian aikaan
Turun etäopetusrenkaan (turkulaiset päivälukiot) opiskelijoille.

Ilmoittautuminen verkkokurssille sähköpostin välityksellä.


 
  Imperialismi historiassa
Mitä tarkoitetaan imperialismilla, miten se on ilmennyt ja minkälaisia vaikutuksia sillä on ollut aina meidän päiviimme asti? Lisäopiskelumateriaalia Ihminen, ympäristö ja kulttuuri, Kansainväliset suhteet sekä Kulttuurien kohtaaminen -kursseihin. Opit huomaamaan, miten eri reaaliaineissa käsitellään samoja asioita (tärkeää yo-kokeen oppiainerajat ylittävien kysymysten kannalta). Saat esimerkin oppimistyylien merkityksestä ja käytät menneisyydestä kertovia dokumentteja oman oppimisesi apuvälineinä.


Eurooppalaisen taiteen tyylisuunnat
Lisämateriaalia Eurooppalainen ihminen -kurssia varten. Täältä löydät taidehistorian keskeisimmät tyylisuunnat sekä kuvamateriaalia. Sivusto kuuluu edellä mainitun kurssin suorittamiseen.


Rakennustaiteen tyylisuunnat
Eri rakennustyylejä koskevia kuvia Torontosta, liittyy Eurooppalainen ihminen -kurssiin. Käy ensin Eurooppalaisen taiteen tyylisuunnat -sivustolla opettelemassa rakennustaiteen tyylit, sen jälkeen klikkaa tätä sivustoa.


Kurssikohtainen materiaalipankki
Luokkahuoneopetuksessa käytettyä materiaalia, oppilaille tarkoitettuja lisäoppimateriaaleja ja tehtäviä. Lisänä kurssikohtaiset mallikokeet.  


 
 
Historia ja
yhteiskuntaoppi
ylioppilas-kirjoituksissa
Historian ja yhteiskuntaopin ylioppilaskoe  pähkinänkuoressa
Tietoa ylioppilaskokeesta,
kysymystyypeistä sekä siitä
miten
monta kysymystä on kustakin historian
ja yhteiskuntaopin kurssista
. Linkki
auttaa sinua opintojen suunnittelussa,
jos aiot kirjoittaa joko historian ja/tai yhteiskuntaopin. Myös tietoa SÄHKÖISESTÄ KOKEESTA 2017!

Historian kertauskurssi (abikurssi) HI9

Yhteiskuntaopin kertauskurssi (abikurssi) YH5

  Historian ja yhteiskuntaopin kysymykset yo-kokeessa vuodesta 2006
 
  Historia: kevät2006, syksy2006, kevät2007, syksy2007, kevät2008, syksy2008, kevät2009, syksy2009, kevät2010, syksy2010, kevät2011, syksy2011, kevät2012, syksy2012, kevät2013 + Hyvän vastauksen piirteitä kevät2013, syksy2013 + Hyvän vastauksen piirteitä syksy2013, kevät2014 + Hyvän vastauksen piirteitä kevät2014, syksy2014 + Hyvän vastauksen piirteitä syksy2014, kevät2015 + Hyvän vastauksen piirteitä kevät2015, syksy2015 + Hyvän vastauksen piirteitä syksy2015, kevät2016 + Hyvän vastauksen piirteitä kevät 2016, syksy2016 + Hyvän vastauksen piirteitä syksy 2016, kevät 2017+ Hyvän vastauksen piirteitä kevät 2017, syksy2017( 1. sähköinen) + Hyvän vastauksen piirteitä syksy2017 + kokeessa ollut videoklippi, kevät2018 + Hyvän vastauksen piirteitä kevät2018, syksy2018 + Hyvän vastauksen piirteitä syksy2018 + kokeessa ollut videoklippi


 
  Yhteiskuntaoppi: kevät2006, syksy2006, kevät2007, syksy2007, kevät2008, syksy2008, kevät2009, syksy2009, kevät2010, syksy2010, kevät2011, syksy2011, kevät2012, syksy2012, kevät2013 + Hyvän vastauksen piirteitä kevät 2013, syksy2013 + Hyvän vastauksen piirteitä syksy2013, kevät2014 + Hyvän vastauksen piirteitä kevät2014, syksy2014 + Hyvän vastauksen piirteitä syksy2014, kevät2015 + Hyvän vastauksen piirteitä kevät2015, syksy2015 + Hyvän vastauksen piirteitä syksy2015, kevät2016 + Hyvän vastauksen piirteitä kevät 2016, syksy2016 + Hyvän vastauksen piirteitä syksy 2016, kevät 2017(1. sähköinen) + Hyvän vastauksen piirteitä kevät 2017 + kokeessa ollut videoklippi, syksy2017 + Hyvän vastauksen piirteitä syksy 2017 + kokeessa ollut videoklippi; kevät2018 + Hyvän vastauksen piirteitä kevät2018 + kokeessa ollut videoklippi, syksy2018 +
Hyvän vastauksen piirteitä syksy2018 
     
 
Historiaa opiskelemaan
yliopistoon?
Preppausta Turun yliopiston pääsykokeeseen 2008

● Kronos ry:n pääsykoeopas 2011   
 


 
Sekalaista ja ehkä ajankohtaista
     

Sähköiseen yo-kokeeseen liittyvät ohjeet

Taustaksi
Täältä löydät ajankohtaisia elokuvia koskevaa taustatietoa

Abitti-tikun teko-ohje (Windows)

   Abitti-tikun teko-ohje (Apple; Applea varten saa tehtyä tikun myös Windows-koneella ks. yllä)

Ollin opetusvideo "Oman tietoko-    neen boottaaminen"


Esun ohjeet: "Koeaineistojen joustava käyttö sähköisen yo-kokeen yhteydessä" sama ohje löytyy videona

Sähköistä koetta edeltävän YTL:n kertausharjoituksen ohje (muistinvirkistykseksi ko. harjoituksessa olleille opiskelijoille)

  Historian esittely 9-luokkalaisille
Yhteiskuntaopin esittely 9-luokkalaisille

Luostarivuoren Lyseon lukion matka Pariisiin- kevät 2019

Outlines of Finnish History (for foreigners)

 


   Esa Sundbäck 2006-2017

               etunimi.sukunimi(a ei ä)@turku.fi