Historian periodisointi
 

Aikakausien jakoperusteet
Periodit aikajanalla ilmaistuna

 

 

Aikakausien jakoperusteet

Historia on tapana jakaa aikakausiin, periodeihin. Tärkein jakolinja erottaa esihistoriallisen ajan historiallisesta ajasta. Tällä tarkoitetaan sitä, että esihistorian aikana ihminen ei jättänyt jälkeensä kirjoitettuja dokumentteja. Vasta kirjoitustaidon keksimisen jälkeen hän teki näin. Ajasta, jolloin ihminen jätti kirjoitettuja dokumentteja, käytetään nimitystä historiallinen aika. Ajallisessa mielessä esihistoriallinen aika on ollut paljon pidempi kuin historiallinen aika.

Huomaa myös se, että erityisesti historiallisen ajan sisällä on erityiset alaperiodinsa. Mikä sitten jakaa kyseisen ajanjakson alaperiodeihin? Katsotaan, että historiassa on eri aikakausina tapahtunut sellaisia poliittisia tai henkisiä
murroksia, joiden perusteella murrosta edeltävä ja sitä seurannut aikakausi eroavat toisistaan niin paljon, että voidaan puhua kahdesta aikakaudesta. Kenties tunnetuin murros ajoittuu keskiajan ja uuden ajan väliseen 1400- ja 1500-lukujen taitteeseen. Tuolloin moni tekijä aiheutti sen, että keskiajan maailmankuva murtui ja ihminen alkoi ajatella uudella tavalla. Löytöretket avarsivat ihmisen ajattelua, samoin myöhäiskeskiajalla alkanut renessanssi ja viimein humanismi. Uskonpuhdistus mursi siihenastisen katolisen kirkon valta-aseman ja asetti kyseenalaiseksi monia sellaisia asioita, joita ei rohjettu kyseenalaistaa muutama sata vuotta aikaisemmin. Kaikkien näiden murrosten seurauksena eräs aikakausi päättyi noin vuoden 1500 paikkeilla ja toinen alkoi.

Harvoissa tapauksissa aikakausien välinen rajapyykki voidaan määritellä johonkin tarkasti ilmaistuun vuoteen. Siirtymä vanhasta aikakaudesta uuteen aikakauteen tapahtui vähitellen. Joissakin tapauksissa voidaan löytää useita samoihin aikoihin vaikuttaneita tekijöitä, joiden yhteisvaikutuksena aikakausi muuttui joiden tiettyjen vuosikymmenien aikana ilman, että voidaan osoittaa tiettyä eksaktia vuosilukua. Tällaisia vuosilukuja ovat esimerkiksi "tarkka" vuosiluku 1789. Tämä Ranskan vallankumouksen alkamista kuvaava vuosiluvun on katsottu erottavan uuden ajan uusimmasta ajasta. Kyseinen vallankumous romutti siihenastisen yhteiskunnan rakenteita ja samoin uudenlaiset aatteet alkoivat vaikuttaa siinä määrin, että kyseistä vallankumouksen alkamisvuotta on pidetty erään aikakauden rajapyykkinä. 


Periodit aikajanalla ilmaistuna

Seuraavalla pystysuoraan kulkevalla aikajanalla on esitetty
esihistoriallinen ja sitä seurannut historiallinen aika sekä kuhunkin aikakauteen liittyvät alaperiodit.


Seuraavaksi esitettävä periodisointi ei ole ainoa laatuaan. Historian kuluessa ihminen on jakanut häntä edeltävän menneisyyden mitä erilaisimpien jakoperusteiden mukaisesti. Seuraava aikakausijaottelu on kuitenkin vakiinnuttanut asemansa tunnetuimpana periodisointitapana. 
Esihistoriallinen aika

|
|
|
|
|
|
|
|
|----- n. 10 000 eKr.: maatalous
|        keksitään                         
|
|
|
|
|
|_ n. 3000 eKr.: kirjoitustaito keksitään Historiallinen aika

Historiallinen aika jaetaan vanhaan aikaan, keskiaikaan, uuteen aikaan ja uusimpaan aikaan. Vanhan ajan ja keskiajan sisällä on omat alaperiodinsa. Vanhan ajan sisällä on antiikki. Keskiaika puolestaan jaetaan varhais-, sydän- ja myöhäiskeskiaikaan. Tällä hetkellä elämme uusinta aikaa.

Seuraavaan pystysuoraan kulkevan aikajanaan on merkitty tapahtumia tai ilmiöitä, joita käsitellään joko Ihminen, ympäristö ja kulttuuri -kurssilla tai muilla lukion historian kursseilla (Eurooppalainen ihminen ja Kansainväliset suhteet).


1. Vanha aika: kattaa ajanjakson 3000 eKr.-400 jKr. Tämän ajanjakson sisällä antiikki (1000 eKr.-400 jKr.) muodostaa oman alaperiodinsa. Antiikilla ymmärretään Kreikan ja Rooman muodostamaa kokonaisuutta.

 
⌐  n. 3000 eKr. Kaksoisvirtain maan
|   korkeakulttuuri syntyy, samaan
|   aikaan kirjoitustaito keksitään
|
|----------- n. 2600 eKr. Egyptin vanha
|                valtakunta
|--- n. 2000 eKr. Egyptin keskimmäinen
|     valtakunta
|-------- n. 1500 eKr. Egyptin uusi
|            valtakunta
|
|-
n.1
000 eKr. antiikki alkaa
|

|
|--- 750 eKr Kreikan siirtolaiskausi
|     alkaa
|---------- vuosi 573 eKr. tarun mukaan
|              Rooma perustetaan
|
|--- 500- ja 400-luvut: antiikin                 
|     Kreikan kukoistusaika,
|     samaan aikaan Rooma aloitti
|     laajenemisensa
|---------330-30 eKr: hellenistinen kausi
|-- vuosi 31 eKr.: Rooma alistaa Kreikan

|    kaupunkivaltiot 
|                         
|
                                                   ANTIIKKI 1000 eKr-400 jKr
|
|
|--- 117 jKr. Rooma laajimmillaan
|
|
|--- vuosi 395: Rooma jakaantuu Itä- ja
|     Länsi-Roomaan
|_ 400-luku: Länsi-Rooman tuhoutuminen

    
2. Keskiaika: kattaa ajanjakson 400-1500 jKr. Jakaantuu alaperiodeihin varhaiskeskiaika, sydänkeskiaika ja myöhäiskeskiaika.

400-luku
|
|--- 500-1000: Bysantin kulttuurin
|     loistokausi
|                                              VARHAISKESKIAIKA noin 400-800
|
|
|--- 700-luku: feodalismi syntyy
|
|--- 800- ja 900-luvut: feodalismin
|     kulta-aika
|
|----1000-luku: taiteessa romaaninen
|      tyyli
|
|                                                SYDÄNKESKIAIKA  noin 800-1200
|
|--- 1100-1200 -luvut: kauppa ja
|      kaupungit alkavat elpyä,
|      kansallisvaltiot ja keskusjohtoinen
|      valtio, taiteessa gotiikka
|-------------- 1147-1270 ristiretket
|
|
|--------  renessanssi alkaa 1300
|--- 1349-1352 ruttoepidemia          
|                       
|                                                MYÖHÄISKESKIAIKA noin 1200-1500
|
|
|_  noin 1500 löytöretket,
     uskonpuhdistus, kirjapainotaito
     ja humanismi, Konstanttinapolin valtaus
     (Itä-Rooman tuhoutuminen): keskiaika
     päättyy
 

2. Uusi aika: kattaa ajanjakson 1500-1789

⌐  n. 1500
|
|
|--- 1600-luku: keskusjohtoisen valtion
|      kehitys viety huippuunsa: absolutismi,
|      taiteessa barokki
|
|
|
|
|
|------------  1750- ja 1760-luvut:
|                   teollinen vallankumous
|                   käynnistyy Englannissa
|--------- valistus
|_ 1789 Ranskan suuri vallankumous:
     uusi aika päättyy

                 

 

3. Uusin aika: kattaa ajanjakson vuodesta 1789 nykypäivään

1789
|
|---------------- 1815: Wienin kongressi
|
---1800-luvun alku: taiteessa
|     romantiikka

|
|
|
---1850-1914: teollistumisen laajenemis-
|     vaihe
|-- 1859 Darwinin Lajien synty julkaistaan

|-1800-luvun puoliväli: taiteessa realismi
|-------------- Saksa yhdistyy 1871
|
----------1890-1914 imperialismin kausi
|              kansainvälisissä suhteissa

|---
1900-luvun alku: taiteessa
|    ekspressionismi
|---------- 1914-1918 ensimmäinen

|               maailmansota
|

|--
1939-1945 toinen maailmansota
|--------------- 1947 kylmä sota alkaa

|
|
|
|
|
|
-
1991 Neuvostoliitto romahtaa
|
|


     

Takaisin sivun alkuun