Takaisin

 

Ranskanopiskelijoille mahdollisuus kansainväliseen kielitutkintotodistukseen

DELF SCOLAIRE -tutkinto laajenee Luostarivuoren lukioon

 

DELF - ja DALF *-tutkinnot on tarkoitettu kaikille, jotka opiskelevat tai ovat opiskelleet ranskaa. Molemmat tutkinnot ovat Ranskan Opetusministeriön hyväksymiä kansainvälisiä tutkintoja, joita voi suorittaa kaikkialla maailmassa.

 

Ranskan valtion viralliset kielitutkinnot DELF ja DALF luotiin 1985, ja ne on uudistettu syyskuussa 2005 yhteisen eurooppalaisen kielisalkun taitotasojen viitekehyksen mukaisesti. Suomessa ne järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1989. Diplomeja suorittaa vuosittain 360.000 kokelasta 154:ssä maassa, ja nämä kansainväliset kielikokeet tunnetaan kaikkialla maailmassa

DELF scolaire on peruskoulussa tai lukiossa opiskeleville nuorille suunnattu tutkinto, joka ei vaatimustasoltaan poikkea ns. yleisistä DELF/DALF – kokeista muutoin kuin aihepiireiltään.

 

Aiemmin koetta ei voinut suorittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella, mutta keväästä 07 lähtien se on ollut mahdollista Turussa Topeliuksen koulussa/Juhana Herttuan lukiossa. Keväällä 2010 ensimmäistä kertaa myös muiden turkulaislukioiden opiskelijat voivat tehdä tutkinnon. Samaan aikaan toteutettavat kokeet ovat yhtenevät eri maiden tutkintokeskuksissa, ja Ranskan kulttuurikeskus on kouluttanut eksaminaattorit kokeen järjestäjiksi Ranskan suurlähetystön kulttuuriosaston kanssa.

 

Suoritetut osiot ja tutkinnot ovat pysyvää pääomaa, sillä niillä ei ole ajallista rajoitusta, ja ne ovat voimassa kaikissa kokeita järjestävissä maissa. Kielidiplomista on nuorelle hyötyä, kun hän liikkuu maailmalla, esimerkiksi hakiessaan töitä tai opiskelupaikkaa ranskankielisestä maasta. Kokeissa testataan kielitaidon neljää osa-aluetta: kuullun ymmärtämistä, puhumista, luetun ymmärtämistä ja kirjoittamista. Pääpaino on käytännön kielitaidolla eikä niinkään kieliopilla. Kokeen läpäisseet saavat diplomin, jolla on suuresti motivoiva merkitys nuorille, sillä se on useimmille heidän ensimmäinen virallinen tutkintotodistuksensa.

 

*DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) ja DALF (Diplôme Approfondi en Langue Française)