Takaisin

Pronominien järjestys, jos lauseessa on sekä

COD että COI

         A

 

         me

         te

         (se)

         nous

         vous

         (se)

    

 

 

 

        le

        la

        les

 

           B

  

           lui

           leur

Esimerkkejä:

A.

Jean te les donne                           Jean antaa ne sinulle

Jean te donne les livres                  Jean antaa sinulle kirjat

Kielteinen, preesens:

Jean ne te les donne pas                Jean ei anna niitä sinulle

Lauseessa esim. pouvoir/vouloir/devoir/savoir/lähifutuuri:

pronominit ennen infinitiiviä

Jean doit te les donner                   Jeanin täytyy antaa ne sinulle

Jean ne va pas te les donner           Jean ei aio antaa niitä sinulle

Passé composé, myönteinen ja kielteinen:

pronominit ennen apuverbiä

Jean te les a donné                        Jean antoi/on antanut ne sinulle

Jean ne te les a pas donné             Jean ei antanut/ei ole antanut niitä sinulle

B.

Jean leur donne les livres               Jean antaa heille kirjat

Jean les leur donne                        Jean antaa ne heille

Kielteinen

Jean ne les leur donne pas

Lauseessa esim. pouvoir/vouloir/devoir/savoir/lähifutuuri:

pronominit ennen infinitiiviä

Jean veut les leur donner                               Jean haluaa antaa ne heille

Jean ne veut pas les leur donner                    Jean ei halua antaa niitä heille

Passé composé, myönteinen ja kielteinen

pronominit ennen apuverbiä

Jean les leur a donné                        Jean antoi/on antanut ne heille

Jean ne les leur a pas donné             Jean ei antanut/ole antanut niitä heille

Jean n'a pas pu les leur donner        Jean ei ole voinut antaa niitä heille