IMPERFEKTI VAI PASSÉ COMPOSÉ?

Texte lacunaire.

Complétez le texte suivant. Cliquez ensuite sur "correction". Vous pouvez utiliser "Aide" pour obtenir une lettre indice. Vous pouvez aussi cliquer sur "Indice" pour obtenir un indice. Vous perdrez des points si vous utilisez "Aide" ou "Indice"!
Imperfektin muodostaminen ei ole vaikeaa, sillä taivutuspäätteet samat kaikilla verbeillä riippumatta siitä, kuuluuko verbi ensimmäiseen, toiseen tai kolmanteen verbiryhmään.

Kertaa päätteet:

PARLER I (puhua)

je parl (minä puhuin)
tu parl (sinä puhuit)
il parl (hän puhui)

nous parl (me puhuimme)
vous parl (te puhuitte)
ils parl (he puhuivat)

Huomaa, että -ir verbeillä tulee -iss- ennen imperfektin päätettä.
Tämä johtuu siitä, että vartalo, johon taivutuspäätteet liitetään on sama kuin kyseisen verbin preesensin monikon ensimmäisen persoonan eli nous-muodon vartalo.
Esimerkiksi finir-verbin preesens on: nous fin-iss-ons

Koeta nyt muodostaa finir-verbin imperfektimuodot:

FINIR II (lopettaa)

je (minä lopetin)
tu (sinä lopetit)
il (hän lopetti)

nous (me lopetimme)
vous (te lopetitte)
ils (he lopettivat)

Ja harjoittele vielä kolmannen verbiryhmän imperfektin muodostamista:

RÉPONDRE III (vastata)

je (minä vastasin)
tu (sinä vastasit)
il (hän vastasi)

nous (me vastasimme)
vous (te vastasitte)
ils (he vastasivat)

Huomaa seuraavia verbimuotoja muodostaessasi, että taivutuspäätteet lisätään verbin preesensin nous-muodosta saatavaan vartaloon!
Harjoittele muodostamalla ensin preesens- ja sitten imperfektimuoto:

FAIRE preesens (me teemme) nous
impf (minä tein) je

SAVOIR preesens (me tiedämme/osaamme) nous
impf (sinä tiesit) tu

ALLER preesens (me menemme) nous
impf (hän meni) il

AVOIR preesens (meillä on) nous
impf (teillä oli) vous

Imperfektissä on vain yksi epäsäännöllinen verbi: olla-verbi. Sen muodot sinun täytyy opetella ulkoa:
ÊTRE
j' (minä olin)
tu (sinä olit)
il (hän oli)

nous (me olimme)
vous (te olitte)
ils (he olivat)

Imperfektin muodostaminen ei siis ole vaikeaa - mutta tiedätkö, milloin käytät sitä?
Koeta päätellä sääntö seuraavien esimerkkien perusteella

1. C'était l'année 1989. (Oli vuosi 1989)
2. J'habitais à Paris. (Asuin Pariisissa.)
3. C'était le printemps. (Oli kevät.)
4. Il faisait très beau. (Oli erittäin kaunista)

Näissä neljässä esimerkissä imperfekti kuvailee VALLITSEVAA TILANNETTA:
lauseessa 1. ,
esimerkissä 3 ja esimerkissä 4. ,

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan PYSYVIÄ OMINAISUUKSIA.
Täydennä aukkoon, mitä ne tarkemmin sanottuna ovat:
1. J'avais dix-huit ans. (Olin 18-vuotias)
2. Jean et Sylvie étaient des amis belges. (J. ja S. olivat belgialaisia ystäviä.)
3. Sylvie était blonde et elle portait toujours le pantalon
(S. oli vaalea ja hän käytti aina housuja)
**********
Entä miten voisit kuvailla seuraavia esimerkkejä:
1. Chez ma tante, on déjeunait toujours à une heure. (Tätini luona syötiin lounasta aina yhdeltä.)
2. Ils allaient au cinéma le dimanche. (He menivät elokuviin sunnuntaisin.)
3. Sylvie parlait souvent de Jean. (S. puhui usein Jeanista.)
- Niissä kuvataan SÄÄNNÖLLISESTI TOISTUNUTTA TEKEMISTÄ.
*********
Viimeisissä esimerkeissä on toisessa lauseessa imperfekti, toisessa passé composé:
1. Il était dix heures du soir quand j'ai rencontré Sylvie.
(Kello oli kymmenen illalla, kun tapasin Sylvien.)
2. Nous sommes allées dans un café où Jean nous attendait déja.
(Menimme kahvilaan, jossa Jean jo oli meitä odottamassa.)

Lauseessa 1 était on IMPERFEKTI samoin kuin lauseessa 2 attendait.
Ne ilmaisevat mitä OLI MENEILLÄÄN, kun jotakin muuta tapahtui.

Passé composé -muodot j'ai rencontré ja nous sommes allées sen sijaan ilmaisevat
YKSITTÄISEN TAPAHTUMAN TAI TEON.

Imperfektiä EI käytetä,
- jos ilmaistaan tekemisen alkamishetki:
Je suis arrivé à Paris le premier mai. (Saavuin Pariisiin toukokuun 1. päivänä.)
- jos mainitaan tekemisen kesto:
Je suis restée une année à Paris. (Viivyin Pariisissa vuoden.)
- jos tekeminen tapahtuu kerran tai useampia kertoja:
Mon papa a visité Paris au moins dix fois. (Isäni kävi/on käynyt Pariisissa ainakin kymmenen kertaa)