Valtteri Nihti

TIEV19P
Luokanvalvoja: Marko Kairinen
Turun ammatti-instituutti