MASU!

Maailmankansalaisena Suomessa

Kerttulin koulussa toteutettiin syksyn 2008 aikana otsikon hanke, joka oli osa Opetushallituksen Maailmankansalainen ja media -hankekokonaisuutta. Siinä oli mukana 14 koulua eri puolilta Suomea.

MASU! toteutettiin oppilaskerhona, johon osallistui neljäsluokkalaisia perusopetuksen oppilaita sekä Kerttulin koulussa toimivan valmistavan opetuksen ryhmän oppilaita. Syksyn aikana toimittiin ryhmässä, jossa oli edustettuna viittä eri kansallisuutta.

Yhteisen toiminnan kautta oppilailla on ollut mahdollisuus ystävystyä ja oppia ymmärtämään eri lähtökohdista tulevia lapsia, vaikka yhteisen kielen määrä onkin vähäinen. Innokkaat kerholaiset toimivat ennakkoluulottomasti yhteisen tarinan ja projektin kimpussa useana perjantai-iltapäivänä koulun jälkeen. He tutustuivat toisiinsa ja eri kulttuureihin kuvallisten tuotosten ja tulkkien avustamana myös toisiaan haastatellen. Yhdessä he kehittivät juonen fiktiiviseen tarinaan lapsesta, joka joutuu muuttamaan kotimaastaan.

Ryhmä työsti tarinastaan leikeanimaation; askarteli materiaalit ja kuvasi tarinan. Tavoitteena oli oman kokemuksen kautta edistää oppilaiden kasvamista globaaliin
vastuuseen sekä lisätä heidän tietojaan ja taitojaan toimia vastuullisesti globalisoituvassa
maailmassa ja omassa yhteisössään.

 

Me muutamme!


Varalinkki: Jos video ei käynnisty, katso se YouTubessa.
Voit myös ladata elokuvan koneellesi WMV-muodossa tästä (18 Mt) .
Musiikki: Tervakello

Lue Turun Sanomien juttu (28.11.2008)

Lisätietoa hankkeesta: Opettajat Sanna Lipponen ja Heli Liski (etunimi.sukunimi@turku.fi)

Kerttulin koulu

Opetushallitus